Các thím cho e hỏi, tính lấy cái main cùi g41 lắp dc chíp i5 3570 ko ạ

Top