Các thím cho em hỏi...

Đây có phải Vương Tổ Hiền không ?:smile:Trước cóđăngảnh hỏi info của nó lên, 1 bác nói chính là Vương Tổ Hiền. :cry:
93794009_2645343438910930_931915887852650496_o.jpg
 
Top