Các thím có bao giờ giao tiếp phi ngôn ngữ kiểu này.

HuyMain

Junior Member
Mấy cái này thì em thấy trong phim nhiều hơn ngoài đời. ở VN mk nữa chẳng thấy mấy :shame:
tenor (1).gif

I'm watching u


Love u:byebye:

Kill u

Use your mind:big_smile:
 
Top