Các thím có thấy app MBBank ngu học không?

N.Louis

Đã tốn tiền
nvien bọn mb này rất md. Hqua mình có đi đóng thuế tncn. Bà nvien in sai tên của khách hàng, mang qua bên thuế họ trả lại. Lỗi sai của bà ý nhưng k tỏ thái độ xl mà còn rất khó chịu. Bảo: để đấy, ra kia ngồi chờ. Thế lúc ý chỉ muốn chửi vào mặt, thấy bà ấy bầu nên mình cũng nhịn :canny:
 
Top