Các yếu tố để phát triển lên leader

Các thím chia sẻ kinh nghiệm để trở thành 1 leader dc ko ạ.
vd như cần những kỹ năng mềm gì, cách nói chuyện, trình bày, quản lý con người,....

Voz nhiều cao nhân, hóng chia sẻ.
 
Top