Cách ly nhà 'bệnh nhân 21'

frostblue04

Member
Đã nhà đất vàng lại còn 3 căn liền nhau mới chịu cơ, các anh Trúc Bạch giàu khiếp vậy
 

Polizei

Đã tốn tiền
Ông này nhà số 7, đã cách ly thì phải cách ly luôn cả 2 nhà sát vách là số 5 và số 9. Con số 17 còn phải cách ly từ số 125 đến 139, vậy nhà nó sở hữu 7 căn à 😅
 

cnk01

Member
Bệnh nhân thứ 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn, nguyên chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương của Đảng và thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng.
 
Top