thắc mắc Cách tải video youtube chia thành từng đoạn?

abczzzku

Senior Member
Video được chia thành các đoạn thế này có cách nào tải tất cả các đoạn đã chia thành từng file riêng lẻ ko các bác?
 
Video được chia thành các đoạn thế này có cách nào tải tất cả các đoạn đã chia thành từng file riêng lẻ ko các bác?
Code:
yt-dlp --split-chapters "URL_OF_THE_VIDEO"

9cMNVUZ.png
 
Back
Top