kiến thức Cách undervolt CPU Ryzen trên laptop

Betalies

Junior Member
Đã test thử nhưng không có gì thay đổi cả. =((=((=((

1679165520622.png

1679165541650.png
 
Top