[Cafef]8 hổ tướng họ Trương thời Tam Quốc: Trương Phi ngậm ngùi đứng thứ hai, thứ nhất danh bất hư truyền

danchoi9xkiemtretrau

Senior Member
Chúng ta thường hay biết tới Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán hay Ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy mà không biết rằng, dưới ngòi bút của tác giả La Quán Trung, còn có sự tồn tại của 8 tướng lĩnh họ Trương khá lợi hại, trong số họ, có người vang danh thiên hạ, nhưng cũng có những người âm thầm vô danh.
1. Trương Liêu
Trong tám vị tướng họ Trương, người lợi hại nhất chính là thủ hạ dưới trướng tào Tháo, Trương Liêu. Trương Liêu mới đầu đi theo Lã Bố, nhưng Lã Bố lại không phải người giỏi nhìn thấy bản lĩnh ở người khác vì vậy mà Trương Liêu không được trọng dụng. Sau này, khi Lã Bố bị Tào Tháo và Lưu Bị đánh bại, Trương Liêu một lòng cầu chết, không chút sợ hãi, nhưng Quan Vũ lại vì người bạn tốt này mà cầu xin, hơn nữa, Tào Tháo bản thân cũng rất đề cao sự nghĩa khí và năng lực của Trương Liêu, vì vậy đã thu nạp Trương Liêu.

2. Trương Phi
Người đứng thứ hai là Trương Phi. Trương Phi được biết đến như tam đệ và cũng là trợ thủ đắc lực của Lưu Bị. Độ nổi tiếng của bộ ba huynh đệ kết nghĩa dưới vườn đào có lẽ không cần phải nhắc tới quá nhiều. Trương Phi cả đời anh dũng, quả cảm, nhưng lại là người thô kệch, năng lực của Trương Phi khiến Tào Tháo cũng phải nể, nhưng trên thực tế, võ nghệ của Trương Phi lại kém Quan Vũ vài phần, và cũng khổ nỗi ông lại là một người bốc đồng nóng tính, không được trầm ổn như Trương Liêu hay Quan Vũ, vì vậy, tổng quát mà nói thì Trương Phi vẫn có phần lép vế hơn so với Trương Liêu và Quan Vũ.


3. Trương Cáp
Người thứ ba là Trương Cáp. So với Trương Liêu và Trương Phi, Trương Cáp thiên về kiểu Nho tướng hơn. Ông rất giỏi dùng mưu, tinh thông binh pháp. Thời Tào Tháo còn nắm quyền, cơ hội để Trương Cáp biểu hiện là không nhiều, nhưng con trai của Tào Tháo là Tào Phi lại vô cùng đề cao và quý mến ông. Dưới thời Tào Phi, Trương Cáp đã được ban rất nhiều quyền lực lớn,


4. Trương Tú
Thứ 4 là Trương Tú. Trương Tú là cháu của Phiêu kị tướng quân Trương Tế, người từng đi theo Đổng Trác dưới thời Hán Thiếu Đế và Hán Hiến Đế.

Trương Tú ban đầu cùng Trương Tế cũng tham gia dành Kinh Châu với Lưu Biểu. Quãng thời gian ông tồn tại không dài, và cũng không nổi tiếng như những người bạn cùng thời khác, nhưng ông lại từng khiến Tào Tháo bị hố hai lần, nếu không có sự trợ giúp của Giả Hủ, e là Tào tháo sẽ còn thất bại thảm hại hơn.


5. Trương Yên
Người thứ năm là Trương Yên. Nhân vật Trương Yên này không thực sự nổi bật, nhưng ông lại thực sự giỏi trong việc đánh giá tình hình, điển hình như trong việc khi đó Viên Thiệu có thể nói là thế lực độc tôn vô cùng lớn mạnh, nhưng ông lại lựa chọn liên hợp với lã Bố cùng nhau chống lại Viên Thiệu. Ban đầu, Trương Yên là một đạo tặc, nhưng sau này nghe theo ý trời, được nhiều người bầu lên làm lãnh đạo, cuối cùng ông cũng không phụ kì vọng của quần chúng, giữa thời loạn thế vẫn tạo ra được mảng trời riêng. Tiếc rằng khi đó anh hùng hào kiệt nổi lên quá nhiều, và Trương Yên lại không thể bật được lên hàng danh tướng.


6. Trương Nhiệm
Người thứ sáu là Trương Nhiệm. Trương Nhiệm xuất thân bần hàn, phục vụ cho Lưu Chương. Trương Nhiệm là trở ngại lớn nhất của Lưu Bị khi đi đánh Tây Châu. Khi Lưu Bị dẫn quân vào Ích Châu, chính Trương Nhiệm đã mai phục bắn chết quân sư nổi tiếng của Lưu Bị là Bàng Thống tại gò Lạc Phượng.

Bản thân Trương Nhiệm là người rất có năng lực, mặc dù người tận trung với ông không được bao người, nhưng họ lại luôn một lòng một dạ với ông. Chỉ tiếc rằng sau khi bại trận, bất luận người dưới có khuyên nhủ ra sao thì Trương Nhiệm vẫn chọn cái chết.


7. Trương Dực
Người thứ bảy là Trương Dực. Trương Dực là một trong số ít người "tỉnh táo" ở thời kì sau của Thục Hán, ông vô cùng phản đối kế hoạch Bắc phạt của Khương Duy. Trương Dực từng đảm nhiệm chức thái thú của nhiều quận. Khi còn sống, Gia Cát Lượng từng phái Trương Dực đi bảo vệ Nam Di, nhưng vì Trương Dực quá cứng nhắc nên không được lòng dân.


8. Trương Ngực
Người cuối cùng là Trương Ngực. Ông là một tướng quân nổi tiếng của Thục Hán, khi Gia Cát Lượng bắc phạt, ông là người bình định tặc khấu ở Quảng Hán, sau này đi theo Mã Trung nhiều lần bình định tặc khấu Nam Man. Ông đối xử vô cùng tốt với bách tính nơi mình quản lý, rất được lòng người dân, tiếc rằng sau này ông lại qua đời vì bệnh.

đọc full bài tại đây
 

Ryu Kenshin

Senior Member
Không có thiên sư Trương Giác à? Không có ông này làm "giặc khăn vàng" thì triều Hán không sụp cho 3 anh Nguỵ, Thục, Ngôi nổi lên đâu
DUnLsPx.gif
 

SaDoaTienSinh

Senior Member
Không có thiên sư Trương Giác à? Không có ông này làm "giặc khăn vàng" thì triều Hán không sụp cho 3 anh Nguỵ, Thục, Ngôi nổi lên đâu
DUnLsPx.gif
trương giác nó là minh chủ như tào tháo, lưu bị chứ có phải tướng cầm quân đâu ... Có lần tôi đã nói nếu xét về họ thì họ trương khá nhiều nhân tài ... Không tính nguyên dây gia đình con ông cháu cha như họ tào hay hạ hầu
 

SignDevil

Senior Member
Tính ra Trương giác đen, khởi nghĩa công nông nhưng dell có tướng tài, toàn chiêu mộ nông dân vàng vẩu thì lấy đâu ra, phải chi ra nước ngoài học hỏi thì có khi cách mạng đã thành công :byebye:
 
Top