thảo luận Cài Yosemite lỗi Hình Tròn Gạch Chéo! help

AdjLuvSea

Junior Member
Như tilts: Mình tạo UbS ok xong vào đến menu chọn boot thì mình chọn Install Yosemite thì nó hiện lên quả táo chạy được gần nửa thì hiện hinhg tròn gạch chéo vào treo ở đấy luôn. Chưa có kinh nghiệm Mac mọi người xhir giáo với ạ.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top