Cấm kỳ thị du khách nước ngoài

Masterchiefs

Thành viên tích cực

Các địa phương cần chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ ngày 17/3 gửi văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến Bộ VHTTDL và UBND các tỉnh, thành phố đề nghị xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài.

Cụ thể, gần đây một số phương tiên thông tin, báo chí phản ánh do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan Covid-19 từ khách du lịch là người nước ngoài, một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương đã từ chối phục vụ. Thậm chí có biểu hiện tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài.

Đoàn khách Pháp vào tham quan rừng cao su trên đường từ Đăk Lăk về TP HCM ngày 17/3 sau khi bị Kon Tum từ chối, và phải cắt ngắn hành trình, không đi Hội An. Ảnh: C.M.Q.
Đoàn khách Pháp vào tham quan rừng cao su trên đường từ Đăk Lăk về TP HCM ngày 17/3 sau khi bị Kon Tum từ chối, và phải cắt ngắn hành trình, không đi Hội An. Ảnh: C.M.Q.

Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn.

Đồng thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch. Các địa phương cần chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTTDL chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch chủ động triển khai các giải pháp về phòng chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế và có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm an toàn, có tổ chức.

Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời có hướng dẫn tránh để xảy ra các sự cố, và phối hợp với Đại sứ quán các nước liên quan trong quá trình xử lý, gìn giữ hình ảnh quốc gia hiếu khách, thân thiện.
 
Top