Cảm thấy nể phục chị/em nào yêu 1 thằng xấu trai , ở trọ.

TruongBanTuyenGiao.TW

Junior Member
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ chật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.
 
Last edited:

Chung.fln

Junior Member
mới bị đá ngày 8/3 à cay cú thế fen
 

batulanh

Senior Member
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ trật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.
Thằng này nó bị điên. Mày chưa ngủ gầm cầu sao ?
 

DTKM

Senior Member
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ trật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.
Nhưng mà như thế thì thím thớt phải độc thân cả đời
 

hero1981

Senior Member
đù móa,cám cảnh cho thằng thớt,tao nghĩ nó đang mô tả cuộc sống của nó, viết nốt thớt này rồi đi reset thôi em trai,sống vậy nhục lắm
 

tam2205

Senior Member
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ trật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.
Hưởng lạc là cái gì thế thread
 

Domobidan

Senior Member
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ trật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.
đầu tháng đóng tiền trọ chưa my fen
 

Thầy Tu

Senior Member
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ chật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.

Thuê được chỗ trọ mới chưa fen :cautious:
 
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ chật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.

Thổ lộ ra hết nổi lòng chưa. Ông là thằng xấu trai nhà nghèo ở trọ đó mới bị người ju đá phải không :shame::shame:


via theNEXTvoz for iPhone
 

P2PMarketer

Senior Member
Công kích cá nhân chi vậy mấy ông trên
Trả lời không lo trả lời
Gió tầng nào bay cùng mây tầng đấy
Nếu em đẹp em đủ quyền đòi hỏi
Nếu em bth thì mùa quýt đòi nhà cửa liền, để loz đấy xài một mình đi
Đm bọn vozer ngáo lương trên này làm 1k Biden trở nên thông dụng rồi à!
Mày tự nhìn xem xung quanh mày bao nhiêu thằng có nhà,
 

Grommash Hellscream

Senior Member
Như tít, nhiều lúc thấy nể con nào yêu 1 thằng xấu trai, nghèo, ở trọ, thu nhập dưới 1k $/ tháng.

Nghĩ cái cảnh mở mắt ra thấy 1 thằng xấu trai vcl, ngáy khò khò, lại còn ăn ngủ chung với nó, trong 1 căn phòng trọ chật hẹp, cảm thấy cuộc đời gần như không ngẩng đầu lên nổi. Rồi con cái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra, phải lớn lên trong một môi trường như thế, đến tuổi đi học lại phải chạy đôn chạy đáo làm tạm trú, để được đi học, rồi đến khi nó có bạn bè cũng chẳng dám dẫn bạn về nhà chơi.

Rồi tới cái viễn cảnh, thằng chủ trọ nó nỗi hứng, nó đuổi lúc nào đi ko hay, lại phải chạy đôn chạy đáo kiếm cái phòng trọ, rồi phải nớm nớp lo sợ liệu chỗ ở mới của mình có an ninh không, rồi con cái của mình có an toàn khi ở đó không ?

Tóm lại với hiện trạng thừa nam thiếu nữ như hiện nay, các bạn nữ nên sáng suốt khi kiếm cho mình bạn đời: nếu không kiếm được 1 thằng nhà TP, thì nên kiếm cho mình 1 thằng gọi là dễ nhìn tí, để lúc hưởng lạc còn có cái gì đó cảm xúc, chứ thấy mấy chị em đâm đầu vào mấy thằng xấu trai, ở trọ, miệng thì nổ lương ngàn đô, sẽ mua chung cư, nhà trong vài năm nữa, thì cuộc đời chị em cũng như câu bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi.

làm gì có thằng vâu dơ nào quen được gái đâu phen
 
Top