HN Cần 1 card sound bo lùn chân pcie

chube_way

Junior Member
Mình có creative 4670 bo thường,pci thường bạn nào cần để 250k.
Usb sound 30k.
Chùa Láng.
0979367968.
 
Top