SG Cần 1 card wifi AX201

tuan.nguyen37

Junior Member
Đang thừa 1 chú mua nhầm năm ngoái. Chỉ card ko dây ko râu, bác cần ko?

Sent from Samsung SM-G985F using vozFApp
 
Top