HN [CẦN BÁN] Nguồn Thermaltake RGB & i7-3770

Stylish

Senior Member
Nguồn Thermaltake RGB 500W, tem Starfish, new, giá 800k.
i7-3770 kèm fan, giá: bay
Em ở Hoàng Mai.
z2194256555238_3ed765a304a8b5ebaf7e04076353c65e.jpg
z2194256555611_bff1085637113e670461d9799a8f2584.jpg
 

Attachments

 • z2194256555523_f18baf7f00386439df4784e65ad743e3.jpg
  z2194256555523_f18baf7f00386439df4784e65ad743e3.jpg
  459.7 KB · Views: 70
 • z2194256555524_d47678c0739b5f7fc977585329ba48c4.jpg
  z2194256555524_d47678c0739b5f7fc977585329ba48c4.jpg
  555.8 KB · Views: 73
 • z2194256555611_bff1085637113e670461d9799a8f2584.jpg
  z2194256555611_bff1085637113e670461d9799a8f2584.jpg
  800.1 KB · Views: 69
Last edited:
Top