HN Cần it đồ dựng case hoặc cả case cũ còn bh dài chut

trongkido

Junior Member
VGA GiGa R6670 1G/D3 = 650K
VGA GiGa R577 1G/D5 = 800K
VGA MSI 730 2G/D3 = 850K ( SL 10 )
VGA GALAX 960 2G/D5 2Fan = 2Tr7
VGA MSI 1050Ti 4G/D5 = 3Tr5 ( SL 8 )
VGA MSI 1050Ti 4G/D5 2 fan ( Còn BH 1 năm )= 3Tr9 ( SL 5 )
VGA ASUS 1060 3G/D5 = 4Tr8 ( SL 5 )
Bác ở đâu thế ạ
 
Top