Cần lời khuyên cho thằng bạn đang trốn nợ (thằng bạn thật nhé)

chuyennoiphet

Senior Member
Ông đ*eo nào cũng khuyên resset , các ô bẩn nó vừa thôi , lỡ vào hoàn cảnh gia đình bạn bè người mấy ông xem,,, đ*eo khuyên được câu nào thì ngậm mồm lại thôi
 
Top