HN Cần mua 3 màn 17 inch

b.u.f.f

Member
Màn ACer 17" W = 1Tr2 /3 chú
Màn HP LE1711 17" = 1Tr5/3 chú
Màn thanh lý văn phòng sạch đẹp , có SL .
 
Top