SG Cần mua adapter chuyển đổi từ PCI sang PCI E

thit_nac

Junior Member
2020b196b40c-b06b-49b7-8ce7-b1f194f0d9c3.jpg

2020d7ed1104-bb96-4c8a-96d0-73987a75d5ee.jpg

379k HN b nhé :) ship toàn quốc
 
Top