HN Cần mua cái vỏ và nguồn để lắp cái main itx còi

MyPhan

Junior Member
Ké thớt bán FSP HYN 450 mới mua HNC tháng 10 còn BH 3 năm đến 10/2023

480k

 
Top