HN Cần mua Dock SSD Nvme Type C. Cần trade 32UN650 32" 4k IPS sang màn 32GP850 hoặc màn 32" 2k IPS 144Hz.

Qri's upa

Senior Member
cần trade từ màn 32" 4k 60Hz về 32" 2k 144hz.
Màn của em là: 32UN650 - bảo hành full -2 tháng
 

Qri's upa

Senior Member
cần trade từ màn 32" 4k 60Hz về 32" 2k 144hz.
Màn của em là: 32UN650 - bảo hành full -2 tháng
 
Top