SG Cần mua GTX 1060 3GB loại board ngắn.

SeiferAlmasy

Đã tốn tiền
Mình cần mua 1 con GTX1060 3Gb loại ngắn của Zotac hay Galaz hay Giga đều được.
Giá muốn mua 2tr.

Có loại 6gb cũng được. Inbox hay comment để mình liên hệ.
 
Top