HN Cần mua HDD 2tb hoặc 4tb

SALE HDD GOOD

Senior Member
Có đây 1050K/pe tiếc bác chủ ở Hà Thành.
 

Attachments

  • z2362497983308_ce6f17068459282ca9103efc7af85cd6.jpg
    z2362497983308_ce6f17068459282ca9103efc7af85cd6.jpg
    39.7 KB · Views: 27
  • 6592fb35e0f810a649e9.jpg
    6592fb35e0f810a649e9.jpg
    297.6 KB · Views: 28
Top