HN Cần mua ít vỏ case noname

ttawww

Junior Member
Yêu cầu đẹp chút, đủ nắp và khe dvd (nếu thiếu chặn thì phải có dvd). Ai có thì để lại thông tin e liên hệ.
 

NuncaFalla

Senior Member
Yêu cầu đẹp chút, đủ nắp và khe dvd (nếu thiếu chặn thì phải có dvd). Ai có thì để lại thông tin e liên hệ.
z1605011360437_93343d1479d269d943af10d6b2bb2d25.jpg
z2173062271300_fd21d6bbcc2d4be96138ac79e4156113.jpg

Vỏ như này được không bác
fGKMO1p.png
 
Top