HN Cần mua main socket AM3

gaza

Đã tốn tiền
Mới cháy con main đang chạy x6 1055t. Cần tìm con main thay thế còn ngon. Main mới cũng đc.
Liên hệ: 0914.366.316
 
Top