SG Cần mua Ram Laptop DDR4 8GB Bus 2666 ( Kingston hoặc đổi cặp 8GBX2 bù $)

Artifact

Đã tốn tiền
Như tít , em cần mua 1 thanh Kingston 8GB Bus 2666 hoặc đổi một cặp hãng khác 8GBx2 cùng bus .
Cám ơn đã đọc tin
 
Top