SG Cần mua VGA RX, GTX, RTX số lượng lớn

blackz261

Junior Member
có galax 1060 3gb lấy được nhiêu anh
 

Attachments

  • galax.PNG
    galax.PNG
    37.7 KB · Views: 14
Top