HN Cần mua vỏ case to nạc chắc chắn 2tr

tunglg123

Senior Member
full atx mà vẫn bé với fen à ?
Ý em là to như thế này
xf9SfAP.jpg

Chứ mấy con lom dom kia nhà e k thiếu
EbfeT5D.jpg

AYCvdeE.jpg

XQON6zn.jpg


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top