SG Cần ra đi WD 8TB Purple còn bảo hành dài và 1 ổ Skyhawk 6TB

devgk1993

✈️ Người vận chuyển
  • Box dựng 2 ổ cứng ORICO 6228US3 đầy đủ hộp và phụ kiện - Xong
  • Box NexStart dựng 1 ổ cứng giá - Xong

UNDKT9g.jpg

eNpe9EX.jpg


Điện thoại: 0933.01.05.07 (Sơn)
Địa chỉ: phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, HCM
 
Last edited:

devgk1993

✈️ Người vận chuyển
  • Box NexStart dựng 1 ổ cứng giá - 200k
  • Box dựng 2 ổ cứng ORICO 6228US3 đầy đủ phụ kiện - 300k
 
Top