HN Cần ram 4gb DDR4 x 2

williamtruongvtv

Senior Member
Đang dư 1 kit Corsair 2x4 Bus 2400 700k
Tình trạng như mới và đang cắm trong máy
Thím tham khảo Shopee ở đây nhá: https://bit.ly/3d5RD0n :)
20200527_151619.jpg
 
Top