HN Cần ram 4gb DDR4 x 2

cuppi

Junior Member
gskill 8g/2666 tản đỏ. bh 5-2023 mai hoàng. 800k 0326690040 ngõ gốc đề-minh khai.
 
Top