khác Cần RX460 hoặc rx 470, 1 nguồn 400-500w. ram 4gb 1133

Top