Cần thêm tính năng bỏ/thu gọn thông báo react ở thớt đã comment

storm1rage

Thành viên tích cực
Vô test cái thớt like chéo của vtalinh thì thấy noti khá bất cập, mỗi react là một noti, dài tràng giang đại hải mà không bỏ nhận thông báo ở riêng thớt đó hoặc thu gọn mớ thông báo về 1 cái được.
Khi nào ổn định mong thím Tủ xem xét chuyện này.
 

fRzzy

Mmph mmmph mph-mph mmph!
 

storm1rage

Thành viên tích cực
Tắt nhận thông báo đi bạn ơi.
Tắt thì tắt hết.
Tôi đang hỏi xem có cách nào tắt cho 1 thớt chỉ định thôi hoặc thay vì 100 cái noti cho 100 cái react thì gộp lại thành 1 cái ấy.
Cái "watch" cũng đâu liên quan gì đến vấn đề này nhỉ
 
Top