HN cần tìm cặp ram 4Gx2 buss 3000 or 1 thanh 8G

Arnold Schwarzenegger

Đã tốn tiền
Gửi bác:
68747470733a2f2f7777772e74656368706f77657275702e636f6d2f696d672f58646a6b6835767a41497168387a44782e6a7067

https://voz.vn/t/team-dark-8gb-rgb-bus-3000.169678/#post-5272414
 
Top