HN cần tìm cặp ram 4Gx2 buss 3000 or 1 thanh 8G

Arnold Schwarzenegger

Đã tốn tiền
Gửi bác:

https://voz.vn/t/team-dark-8gb-rgb-bus-3000.169678/#post-5272414
 
Top