SG Cần tìm ram DDR3-1333 ECC Unbuffered

xitrumkaka

Senior Member
CẮM RAM THƯỜNG VẪN CHẠY MÀ.:eek:
Sao lên trang HP xem nó ghi Only unbuffered DDR3 DIMMs are supported nhỉ. Mà mình cũng chẳng còn cây ram 3 thường nào để mà cắm test.

Annotation 2020-06-09 084408.png
 
Top