HN Cần tìm ram laptop DDR2 4GB - 6400S và CPU Core 2 Extreme X7900 socket P478

Top