HN Cần trade ram và bán card

skyusp

Member
E có thanh color 16g/2666 bh 2023 cần trade qua thanh color battle-ax 16g/3000 or 3200 e thêm $
 • Ram laptop 16g/2666 boc lap 1m
 • Ssd ADATA 250g hbh 500k
 • Galaxy gtx 960 2g 2 fan done
 • Card asus rx 470 4g 1 cổng dvi 1m2
 

Attachments

 • z3372016838869_a2b632992b64116b51adcb7bfa025604.jpg
  z3372016838869_a2b632992b64116b51adcb7bfa025604.jpg
  837.3 KB · Views: 10
 • z3631379905497_85dff176821470a03e1df13a673435aa.jpg
  z3631379905497_85dff176821470a03e1df13a673435aa.jpg
  350.4 KB · Views: 10
 • z3631379909039_9f83478db0e62091de947aaf0cbb6420.jpg
  z3631379909039_9f83478db0e62091de947aaf0cbb6420.jpg
  356.1 KB · Views: 8
 • z3631379917432_72c34f825d177b1e5ad6a3a306fb9441.jpg
  z3631379917432_72c34f825d177b1e5ad6a3a306fb9441.jpg
  439.6 KB · Views: 12
Last edited:

skyusp

Member

Attachments

 • EF783535-B607-4B31-BBDD-E1062BB88784.jpeg
  EF783535-B607-4B31-BBDD-E1062BB88784.jpeg
  474 KB · Views: 6
 • 90EA23D5-E47C-43BF-A64A-31F78ECB28AF.jpeg
  90EA23D5-E47C-43BF-A64A-31F78ECB28AF.jpeg
  425.2 KB · Views: 8
 • D09BDCF9-FCA7-48F0-829E-94ACEB4B5F82.jpeg
  D09BDCF9-FCA7-48F0-829E-94ACEB4B5F82.jpeg
  508.2 KB · Views: 6
 • 56324783-62AD-43F8-9640-B827AD7F8851.jpeg
  56324783-62AD-43F8-9640-B827AD7F8851.jpeg
  414.3 KB · Views: 6
 • C730F794-99A9-4572-B08B-49A1E0730B7A.jpeg
  C730F794-99A9-4572-B08B-49A1E0730B7A.jpeg
  358.6 KB · Views: 8
 • 18CD171F-DC28-41C9-8DEE-8A61B37C3F20.jpeg
  18CD171F-DC28-41C9-8DEE-8A61B37C3F20.jpeg
  460.4 KB · Views: 7
 • FF3684D2-55EF-498D-8F49-4857624BE3D3.jpeg
  FF3684D2-55EF-498D-8F49-4857624BE3D3.jpeg
  445.2 KB · Views: 7
 • CB1DEE6B-857E-4387-B7E5-E2A38A3F638F.jpeg
  CB1DEE6B-857E-4387-B7E5-E2A38A3F638F.jpeg
  405.8 KB · Views: 5

skyusp

Member

Attachments

 • 83C45247-539F-4CA3-A270-CEAFDEC1ED83.jpeg
  83C45247-539F-4CA3-A270-CEAFDEC1ED83.jpeg
  414.3 KB · Views: 7
 • 28F81083-C786-48F1-80B3-3423335BE998.jpeg
  28F81083-C786-48F1-80B3-3423335BE998.jpeg
  508.2 KB · Views: 5
 • 2C9F4DCA-BFB2-4FA6-A020-3A85824A00EF.jpeg
  2C9F4DCA-BFB2-4FA6-A020-3A85824A00EF.jpeg
  474 KB · Views: 7
 • 70801E79-1EB5-4993-9EAF-8E263100660F.jpeg
  70801E79-1EB5-4993-9EAF-8E263100660F.jpeg
  425.2 KB · Views: 5

kakangocthien109

Senior Member
E có thanh color 16g/2666 bh 2023 cần trade qua thanh color battle-ax 16g/3000 or 3200 e thêm $
 • Ram laptop 16g/2666 boc lap 1m
 • Ssd ADATA 250g hbh 500k
 • Galaxy gtx 960 2g 2 fan done
 • Card asus rx 470 4g 1 cổng dvi 1m2
có 16g hoặc 8g 1333/1066 ko bác
 
Top