Cảnh báo sự xâm hại của cá vây buồm Amazon

Kyon Thinh

Senior Member
Xưa đi câu ở Bình Quới, trúng con 1kg, xin chỗ câu mua về mà người ta bảo không lấy tiền, cứ đem về mà ăn. Mịa da nó như giáp sắt, về kêu ông bô nướng sơ xong tách da rồi ướp muối ớt nướng lại phát nữa, ăn vừa bùi vừa ngon ngọt lại không tanh. Mỗi tội đồ quỷ này nó ăn tạp nên cả nhà cũng sợ, ăn thử một lần cho biết thôi.
 
Top