Cao Hải Hà - hà cao đột quỵ mất

Ông này là dân làng gốm thì phải :beat_brick:
K0 nhé, anh này trước có vợ, nhưng bỏ rồi. Trước 2k16 viết khá thoáng, sau này chủ đề ít dần, cảm giác bị đè nén hơn.
Tự nhận gay là sau khi lão bắt đầu khai thác chủ đề tình yêu tình dục, giới tính.

Trước lão có mấy bải viết về vợ, vs 1 bài thơ cuối cùng mình cũng chia tay. Với 1 đoạn status kể về bà bi nào đó, đại khái bà đó nói đàn ông chỉ thỏa mãn mình, còn đàn bà có thể dìu nhau đến đỉnh.:smile:

Nói chung từ khi lão về phan thiết thì chủ đề ít hơn, cảm giác cũng có gì đó u uất hơn trong văn phong của lão. Cũng quãng quãng thời gian sau đấy lão tự nhận là gay, riêng mình thấy đó chỉ là góc nhìn lão muốn ngồi vào để đặt ngòi bút.
 
Top