SG Card màn hình GIGABYTE RX570 GAMING-4G

xitrumkaka

Senior Member
Đã bán.
 

Attachments

 • Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-1.jpg
  Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-1.jpg
  615.6 KB · Views: 81
 • Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-2.jpg
  Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-2.jpg
  556.4 KB · Views: 82
 • Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-3.jpg
  Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-3.jpg
  332.8 KB · Views: 81
 • Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-4.jpg
  Gigabyte-RX570-Gaming-4Gb-4.jpg
  682.4 KB · Views: 83
Last edited:
Top