TQ Card wifi thu phát khủng ,giá thanh lý.

Wall-E BK

Đã tốn tiền
Hàng còn nhiều k bác, trước mua của bác 1 con dùng ổn, chuẩn bị build case cho thằng bạn nên cần thêm con nữa :beauty:
 
Top