HN Case fpt h81 i3 4150 nhỏ gọn

Cấu hình Asus H81, i3 4150, ram 4g, hdd 500g còn 4 case ae cần alo
Giá 2tr00/1 case. Màn 19-20 led 650-800k/1

2020cca9a4f6-35b2-43d6-aefe-af1e361bb163.png

2020af7191d5-8a98-47a3-8649-fbd4dfa9805a.pngvia theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Top