HN Case HP Z800, ikonik RA2000, Dell U2412m, xác sống Lap Asus TP550L, Wifi 3/4G Huawei etc... đây !!! :SEXY:

CreativeThinkingV2i

Senior Member
........................................

...............................

....................

Lâu quá mới gặp ng đẹp :3
Thanks all Anh em !!!
 
Top