Câu chuyện gia đình....

suiedark2k01

Senior Member
Không đọc phần sao cũng có thể đoán phụ huynh chắc chắc đứng về phía là muốn thím về để support ông chú.
Nhưng là tuổi trẻ sau lại chọn an nhàn, có thể an nhàn vài năm nhưng còn cả cuộc đời đằng sau thì thế nào.
Công nghệ, kỹ thuật là xu thế sẽ là đoàn tàu dẫn đầu tri thức
X6Au6OF.gif
lập luận của bố tôi là ông giáo sư mà ít tiền thì k bằng thằng vô học mà nhiều tiền...
 
Top