[Câu chuyện muôn thưở] Yêu phải gái dịch vụ.

Yêu phải 1 đứa con gái, có người đoán được nên nói cho em biết nó là gái dịch vụ ngầm. Nên các thím cho em lời khuyên có nên yêu nó không ? Làm sao nhận biết nó là gái dịch vụ với mấy mẹo tán gái dịch vụ ?
 

Peter.pham

Senior Member
Yêu phải 1 đứa con gái, có người đoán được nên nói cho em biết nó là gái dịch vụ ngầm. Nên các thím cho em lời khuyên có nên yêu nó không ? Làm sao nhận biết nó là gái dịch vụ với mấy mẹo tán gái dịch vụ ?
Skill với support hơi bị ngon, chúc mừng đồng râm :look_down:

via theNEXTvoz for iPhone
 

PresidentBarackObama

Senior Member
Yêu phải 1 đứa con gái, có người đoán được nên nói cho em biết nó là gái dịch vụ ngầm. Nên các thím cho em lời khuyên có nên yêu nó không ? Làm sao nhận biết nó là gái dịch vụ với mấy mẹo tán gái dịch vụ ?
Đoán đoán cc.
Bà mịa mấy thằng, mấy con dở đời cứ toả ra tinh tướng.
EB2RUU6.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top