HN 💥 Cấu hình duaxeon giả lập noxplayer , remder đồ họa , dựng phim , thiết kế 🎟 Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ☎️ Hotline tư vấn trực tiếp 0973956316

hoanghacomputer

Junior Member
💥 Cấu hình duaxeon giả lập noxplayer , remder đồ họa , dựng phim , thiết kế

🎟 Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất
☎ Hotline tư vấn trực tiếp / Zalo 0973 956 316


📌 Cấu hình 1 : HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb giá 10tr800k
🌎 https://bit.ly/34DG678

📌 Cấu hình 2 : HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb giá 14tr500k
🌎 https://bit.ly/3lpECD9

📌Cấu hình 3 : NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb giá 12tr500k
🌎 https://bit.ly/2D7zouI

📌 Cấu hình 3 : CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 64Gb / GTX 1060-3Gb-192 bít giá 15tr
🌎 https://bit.ly/3hAQOyA

📌 Cấu hình 4 : DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb giá 18tr900k
🌎 https://bit.ly/3aZ8hhO

📌 Cấu hình 5 : NOXPLAYER APP - DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb / GTX 1060-6gb giá 25tr 200k
🌎 https://bit.ly/3hCuDbq
Untitled-xeon3.jpg
 

hoanghacomputer

Junior Member
💥 Cấu hình duaxeon giả lập noxplayer , remder đồ họa , dựng phim , thiết kế

🎟 Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất
☎ Hotline tư vấn trực tiếp / Zalo 0973 956 316


📌 Cấu hình 1 : HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb giá 10tr800k
🌎 https://bit.ly/34DG678

📌 Cấu hình 2 : HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb giá 14tr500k
🌎 https://bit.ly/3lpECD9

📌Cấu hình 3 : NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb giá 12tr500k
🌎 https://bit.ly/2D7zouI

📌 Cấu hình 3 : CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 64Gb / GTX 1060-3Gb-192 bít giá 15tr
🌎 https://bit.ly/3hAQOyA

📌 Cấu hình 4 : DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb giá 18tr900k
🌎 https://bit.ly/3aZ8hhO

📌 Cấu hình 5 : NOXPLAYER APP - DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb / GTX 1060-6gb giá 25tr 200k
🌎 https://bit.ly/3hCuDbq
 

hoanghacomputer

Junior Member
💥 Cấu hình duaxeon giả lập noxplayer , remder đồ họa , dựng phim , thiết kế

🎟 Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất
☎ Hotline tư vấn trực tiếp / Zalo 0973 956 316


📌 Cấu hình 1 : HP Workstation Z440 Chip E5 1630 Ram 16gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb giá 10tr800k
🌎 https://bit.ly/34DG678

📌 Cấu hình 2 : HP Workstation Z440 Chip E5 2678 V3 Ram 32gb/ Vga GTX 1050TI 4Gb giá 14tr500k
🌎 https://bit.ly/3lpECD9

📌Cấu hình 3 : NOXPLAYER APP TOOL - XEON E5 2678V3 / 32Gb / GTX1050TI 4Gb giá 12tr500k
🌎 https://bit.ly/2D7zouI

📌 Cấu hình 3 : CẤU HÌNH NOXPLAYER - XEON E5 2678V3 / 64Gb / GTX 1060-3Gb-192 bít giá 15tr
🌎 https://bit.ly/3hAQOyA

📌 Cấu hình 4 : DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb /GTX 1050Ti-4gb giá 18tr900k
🌎 https://bit.ly/3aZ8hhO

📌 Cấu hình 5 : NOXPLAYER APP - DUAL XEON E5 2678V3 /64Gb / GTX 1060-6gb giá 25tr 200k
🌎 https://bit.ly/3hCuDbq
 
Top