Câu hỏi vui/ Khảo sát về kết quả bầu cử Mỹ.

Tổng thống Mỹ 2020-2024 sẽ là:

  • Donald Trump

    Votes: 7 58.3%
  • Joe Biden

    Votes: 5 41.7%

  • Total voters
    12

Sous.levent

Đã tốn tiền
Kết quả bầu cử Mỹ đã có, Joe Biden đắc cử. Tuy nhiên với các hành động pháp lý của D. Trump thì kết quả cuối cùng vẫn còn phải chờ xem.
Câu hỏi vui ở đây là:
Vào thời điểm này, bao nhiêu % Trumpet vẫn giữ niềm tin và support, bao nhiêu % đã tự chuyển hóa, bao nhiêu % trung lập đã ngả về cánh hữu hoặc cánh tả.
Nhắc lại: Câu hỏi vui để khảo sát cho vui, ae đừng đấm nhau ko Máy chém lại vào ban hoặc khóa thớt mất vui.
 
Top