'Cầu thang bị cháy bỏng rát, không ai chạy lên được'

Khói Làm Anh Bay

Senior Member
Cậu bé chăn cừu khác máy móc, th chăn cừu cố ý nói sai chọc quê người ta, máy móc báo đúng nhưng là bị chính con người phá phách can thiệp vào. Là tôi chấp nhận bị máy lừa 100 lần cũng như tìm ra th phá để chỉnh đốn nó hơn là k tin r chết
Nói có sách, mách có chứng đây
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nuc-cuoi-chuyen-chuong-bao-chay-o-chung-cu-1271474178.htm
1650870951058.png
 
Top