Ccách nào thả trôi sông con heo 50kg-60kg mà nó không bao giờ nổi lên mặt nước.

Water White

Member
Mấy thím cho em hỏi có cách nào thả trôi sông con heo 50kg-60kg mà nó không bao giờ nổi lên ko.
Chả là nhà em có heo 50kg-60kg vừa die, thấy tội nên ko bán mà tính thả xuống sông. Mấy thím cho e hỏi có cách nào để nhấn chìm con heo xuống sông mà không bao giờ nổi lên được ko. Gấp lắm rồi nếu để mai thì nó phình lên.

Hỗ trợ việc phá án sau này
 
Mấy thím cho em hỏi có cách nào thả trôi sông con heo 50kg-60kg mà nó không bao giờ nổi lên ko.
Chả là nhà em có heo 50kg-60kg vừa die, thấy tội nên ko bán mà tính thả xuống sông. Mấy thím cho e hỏi có cách nào để nhấn chìm con heo xuống sông mà không bao giờ nổi lên được ko. Gấp lắm rồi nếu để mai thì nó phình lên.
Con heo này chắc giống con khỉ
 
Last edited:
Top