CEO Tim Cook bị giảm lương

apple làm và bán mỗi iphone à bạn :big_smile:
mình quên k ghi dòng điện thoại iphone tự nhiên thằng kia nó lao chửi mình. mà mình có làm gì bố mẹ nó đâu
vrESGSY.png
 
thằng này thành công toàn di sản đời trước để lại, đc mỗi cái thành công là màn iphone to ra. hết
Hr2tOkI.png
Cái làm màn điện thoại to ra đấy thì cũng chỉ đi sau các thằng khác, không phải đột phá.

Thời Cook tôi thấy có 1 cái đột phá đáng ghi nhận là mang chip ARM lên Macbook, cái đấy phải công nhận là đỉnh.

Nhưng mà đm bù lại thì lại vác cái tai thỏ khuyết tật ngu lol lên Macbook. Nhìn cái màn ngu si éo tả, trong khi các hãng laptop khác làm được màn hình viền mỏng, không khuyết tật từ lâu rồi. :go:
 
Back
Top