Chán đời bitcoin

Có bác nào như em không
giờ chia đôi tài khoản chán quá
Screen Shot 2020-03-14 at 11.40.42.png
 
Last edited:

ngatudetu

Senior Member
có thể uo hình lên xem đc ko, chia đôi vs số vốn kà bnh chứ dăm ba triệu bõ bèn gì mà phải chán
 
Tao nói cho mấy thằng ẳng nhặng lên, bố mẹ chúng mày ăn vạ tao hay sao mà giờ đòi tao ăn vạ. Chúng mày không có câu gì nữa thì im mẹ nó mồm đê :mad: :mad: :mad: .
Chắc gì chúng mày đã bằng tao mà cứ ở đó sủa
 

tyrael

Đã tốn tiền
Tk so với 2 tuần trc thì bay 35% nhưng so với hồi đầu năm trc tết thì hòa theo $. May ăn dc mấy kèo trade ko cũng vỡ mồm
 

Maxsetting

Senior Member
Tao nói cho mấy thằng ẳng nhặng lên, bố mẹ chúng mày ăn vạ tao hay sao mà giờ đòi tao ăn vạ. Chúng mày không có câu gì nữa thì im mẹ nó mồm đê :mad: :mad: :mad: .
Chắc gì chúng mày đã bằng tao mà cứ ở đó sủa
Ôi lại là câu quen thuộc của lũ chơi coin :love:
Nào là "Chúng mày chưa chắc bằng tao" nào là "1 ngày tao kiếm hơn mày làm trong đời" :love:
Nhưng khi mỗi lần thị trường đỏ thì lập thread khóc, hài :)
 
Top